Referenssit

Asiakkaiden mielipiteet ja kokemukset ovat todella arvokkaita. Lue, mitä asiakkaat sanovat yhteistyöstä Marjon kanssa ja millaisia vaikutuksia palveluilla on ollut heidän toimintaansa. Kiitos kaikille asiakkaille, jotka ovat jakaneet ajatuksiaan, kokemuksiaan ja onnistumistarinoitaan.

Yhteistyössä rakennamme merkityksellistä ja motivoivaa työtä!

Henkilöstöpäällikkö – yksilövalmennus

”Löysimme ratkaisuja nykytyön haasteisiin ja sain kirkkaampaa suuntaa omalle urapolulleni. Ymmärrän nyt myös paremmin, mitä minun tulisi oppia lisää, jotta omasta työstäni tulisi vieläkin merkityksellisempää. Marjolla on erittäin ammattimainen ja positiivisesti erottuva ote uranäkymähaasteiden käsittelyyn ja ratkaisemiseksi.”

Lue palaute täältä »

Tero Virtanen, asiakkuuspäällikkö, Varma

”Marjon vahvaa osaamista on kyky kuvata asiakkaan liiketoiminnan ja työn muutoksen vaikutusta työntekijöiden työhön. Erityisen vahvaa on Marjon kyky havainnollistaa muutosta erilaisten työkalujen ja muutoskuvien kautta. Tiedän Marjon pystyvän auttamaan sinua ja yritystäsi. Siksi voin erittäin lämpimästi suositella Marjoa.”

Lue palaute täältä »

Leena Kreus

”Marjo on kehityskartan ja fasilitoinnin ammattilainen, jonka johdolla on ollut tuloksellista työstää suuren konsernin liiketoimintajohdon kehityskarttoja kompleksisessa liiketoimintaympäristössä.”

Lue palaute täältä »

Palvelukokonaisuuksia

Motiwe tarjoaa ratkaisuja kolmesta näkökulmasta:

Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen – selkeyttä epävarmana aikana

Auta työntekijöitä säilyttämään ohjat oman työnsä parhaina asiantuntijoina silloinkin, kun työ muuttuu tai sitä on tehostettava.

Luodaan teille yhteinen kuva työnne kehityssuunnasta ja keskeisistä piirteistä. Kehitetään arkeanne tehokkaampaan ja merkityksellisempään suuntaan.

Työhyvinvointia työstä

Mistä organisaationne työhyvinvointi- ja työkykyongelmat sekä ammatilliset jumit syntyvät? Mihin kannattaisi tarttua sekä työyhteisön että yksilöiden tasolla?

Paikannetaan yhdessä keskeiset työkyvyn haasteisiin vaikuttavat asiat sekä ratkaisut tilanteen parantamiseksi.

Kriittisen osaamisen ja oppimisen kehittäminen

Organisaatioissa on jatkuvaa tarvetta uuden oppimiselle. Osaamistarpeita ei pysty kukaan ulkopuolelta määrittämään.

Otetaan työntekijät mukaan määrittämään oppimisen tarpeitaan sekä kohteitaan ja rakennetaan oppivaa työkulttuuria.

Työkaluja, tilannekuvaa ja kokeiluja käytännön työhön

Työskentelyssä käytetään osallistujien olemassa olevaa työtä jäsentäviä työkaluja. Eli se ei ole irrallista työarjesta. Kun nykytilanteeseen saadaan selkeyttä, uusia ratkaisuja ja muutoksia – esimerkiksi työskentely- ja palaverikäytäntöjä – lähdetään kokelemaan käytännössä.  Motiwe voi toteuttaa kanssanne myös arviointipajan, jossa kokeiltujen käytäntöön vieminen voidaan varmistaa ja ottaa kokeiluista kaikki opit talteen.

Usein osallistujat oppivat näkemään oman roolinsa osana kehittyvää kokonaisuutta, mikä parantaa kokemusta työn mielekkyydestä. Työstä opitaan puhumaan yhdessä, mikä lisää psykologisen turvallisuuden kokemusta. Usein myös johto ja HR saavat uutta näkymää organisaationsa tilanteeseen.

Palveluprosessia voidaan tukea tai jatkaa kehittävällä työnohjauksella, joka vahvistaa tulosten käytäntöön vientiä ja pysyvyyttä sekä mahdollistaa tiimin erityiskysymysten käsittelyn.

Motiwe tarjoaa

  • Kehittämis- ja muutospajoja sekä valmennusta työyhteisöille, esihenkilöille ja johtoryhmille
  • Ammatillista kehitystä ja työhyvinvointia edistävää yksilövalmennusta
  • Organisaation ja työkulttuurin kehittämishankkeita
  • Työhyvinvointihankkeita
  • Oppivan työkulttuurin ja toimintatapojen kehittämistä
  • Tilanneanalyyseja, muun muassa työkykyhaasteiden syntyprosessien selvittämiseksi (näkökulmana työyhteisön toiminta).
  • Työntekijöiden, esihenkilöiden, johdon ja asiakkaiden haastatteluita eri näkökulmien esiin saamiseksi ja ymmärryksen syventämiseksi
  • Kehittävää työnohjausta
  • Coachingia
  • Tukea ja työkaluja HR-työhön ja johtamiseen

“Saimme valmennuksesta hyviä työkaluja kehittämistyöhön ja paljon käytännön ohjeita. Valmennuksessa näkyi Marjon henkilöstön ja organisaation kehittämisen monipuolinen ja syvä osaaminen ja hänen kykynsä mukauttaa työvälineitä erilaisiin ympäristöihin ja nostaa esille oleellisia kysymyksiä. Pidän Marjon sparraavasta työotteesta!”
Päivi Kiviniemi

 

Varaa maksuton aika tai pyydä tarjous

Varaa maksuton 30 minuutin Teams-tapaaminen, jossa voimme käydä tilannettanne läpi ja yhdessä pohtia teille sopivaa ratkaisuprosessia. Ajan varaaminen ei velvoita mihinkään. Voit varata ajan varauskalenterista tai ottaa yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai tekstiviestillä.

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!