Palvelut
Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen - selkeyttä epävarmana aikana

Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen

- selkeyttä epävarmana aikana

Organisaatio- ja lakimuutokset, asiakkaiden ja alan muutokset, järjestelmäuudistukset sekä odottamattomat globaalit muutokset ovat pysyvä osa työelämää.

Muutosten myötä yhteinen näkymä työn suunnasta saattaa olla epäselvä. Työpaikoille syntyy erilaisia käsityksiä siitä, mistä työssä on pohjimmiltaan kyse ja miten työtä tulisi tehdä. Arjessa tämä voi näkyä hahmottomuutena ja ristiriitaisina vaatimuksina, jotka kuormittavat ja syövät henkilöstön motivaatiota.

Työ ei kehity organisaatiokaavioita piirtämällä. Se ei kehity myöskään käskemällä tai sääntöjä määrittämällä. Haluatteko viedä muutokset toimintaan asti? Kun muutos on suunniteltu ja kuvattu, se on vasta alkua. Motiwe tukee muutosten keskellä navigoimista sekä työkäytäntöjen kehittämistä.

On tärkeää, että työyhteisö hahmottaa yhdessä työtään ja keksii uusia tekemisen tapoja. Pysähtyminen kannattaa erityisesti silloin, kun siihen ei tunnu olevan aikaa.

Luodaan teille yhteinen kuva työnne kehityssuunnasta ja keskeisistä piirteistä. Kehitetään arkeanne tehokkaampaan ja merkityksellisempään suuntaan.

Palvelu voi olla vaikkapa kehittämispäivänne yhteydessä toteutettava muutaman tunnin valmennus, kehittämispaja tai pidempi teille räätälöity kehittämisprosessi. Voimme myös painottaa teemoja tarpeenne mukaan.

Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen -palveluissa hyödynnetään juuri teidän työtänne jäsentäviä, tutkimukseen perustuvia ja käytännössä koeteltuja työkaluja, kuten kehityskarttaa.

Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen -palveluita:

Tarve

 • On toteutettu organisaatiouudistus tai työ on muuten muutoksessa.
 • Halutaan kehittää toimiva monipaikkaisen työn malli
 • Uusi johtaja tai esihenkilö aloittaa tiimissä. 
 • Strategiaa on uudistettu.
 • On yhdistetty kaksi tiimiä, ja pitäisi löytää yhteisiä toimintatapoja. 
 • Tiimin yhteishenkeä ja työn merkityksellisyyttä halutaan parantaa työn jäsentämisen kautta. 

Tavoite ja toteutus

 • Työyhteisö (tiimi, johtoryhmä tai muut saman kohteen kanssa töitä tekevä ryhmä) saa yhteisen kokonaiskuvan ja visualisoinnin, kehityskartan, työnsä kehityssuunnasta
 • Työyhteisö saa selkeyttä tilanteeseensa ratkaisujen pohjaksi.
 • Strategiaa ja arkityötä saadaan yhdistettyä toisiinsa. 
 • Toimii myös kehityskeskusteluiden ja tiimin toiminnan suunnittelun pohjana.
 • 3-4 h kehittämispaja

Lataa tästä Suuntaava-esite!

Tarve
 • Kaipaatte konkreettisia keinoja yhdistää strategianne ja päivittäisen työnne.
 • Haluatte luoda yhteistä suuntaa ja sitoutumista tiimissänne.
 • Tavoitteenanne on kehittää avointa, oppivaa ja innovatiivista organisaatiokulttuuria.
Tavoite
 • Strategisen näkemyksen ja päivittäisen työn yhdistäminen: Varmistetaan, että uusi strategianne ei jää vain paperille, vaan tulee eläväksi osaksi jokapäiväistä työtänne.
 • Yhteisen suunnan löytäminen ja sen toteuttaminen: Rakennetaan yhteinen ymmärrys tiiminne suunnasta ja konkretisoidaan se käytännöiksi ja kokeiluiksi.
 • Työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden vahvistaminen: Hyödynnetään työn jäsentämistä ja kehittämistä tiiminne yhteishengen ja työn merkityksellisyyden lisäämiseksi.
 • Jatkuva oppiminen ja parannusten vakiinnuttaminen: Opastamme tiimiänne arvioimaan toteutettujen kokeilujen tuloksia, oppimaan niistä ja tekemään tietoisia päätöksiä siitä, mitkä ratkaisut vakiinnutetaan ja mitä uusia kokeiluja suunnitellaan.
Ratkaisu

Kolme intensiivistä kehittämispajaa (3 x 3-4 h).

Voidaan toteuttaa myös useamman tiimin kanssa yhdessä, kun halutaan samalla lisätä tiimien välistä yhteistyötä ja löytää tiimien yhteisiä työkäytäntöjä. 

Toimii myös johtoryhmille. 

Tarve

 • Työssä on sujuvuuden ongelmia, joita halutaan selvittää tarkemmin. 
 • Halutaan tarkempaa tilannekuvaa työn kehityksestä ja siihen liittyvistä haasteista sekä uuden toimintatavan iduista. 
 • Asiakastyytyväisyys on laskenut tai asiakkailla on uudenlaisia tarpeita.
 • Työhyvinvointi on laskenut, työyhteisössä on kriisejä ja tyytymättömyyttä.

Tavoitteet ja toteutus

 • Valottava-palvelu perustuu Motiwen toteuttamaan aineistonkeruuseen ja yhteiseen työpajaan asiakkaan kanssa.
 • Palvelun avulla saadaan näkyväksi asiakastarpeiden muutosta ja asiakastarpeita, joihin ei vielä ole olemassa ratkaisuja.
 • Motiwe toteuttaa haastatteluita, kyselyitä tai muita aineistonkeruutapoja sekä tekee analyysin niiden pohjalta. Palvelukokonaisuus sisältää tyypillisesti asiakascasekuvauksen: asiakkaiden haastattelut ja asiakkaan kanssa töitä tekevien tahojen haastattelut.
 • Arviointipajaa suositellaan 2-4 kk:n päähän Suuntaava- tai Valottava-palvelusta.
 • Arviointipajassa reflektoidaan ja arvioidaan toteutettujen ratkaisujen ja kokeilujen toteutumista.
 • Esihenkilöt saavat tietoa, ratkaisuja ja työkaluja muutosjohtamiseensa. 
 • Teemoina esimerkiksi: 
  • Oman työyhteisön muutoksen hahmottaminen
  • Valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittäminen
  • Työidentiteetti ja työhyvinvointi muuttuvassa työssä

Kehityskartta on työyhteisön yhteinen väline arkityön ja työn kehityksen hahmottamiseen. Se on myös johtamisen väline, sillä sen avulla työn keskeiset piirteet ja kehittämiskohteet tulevat näkyväksi. Kehityskartta laaditaan dialogisesti ja lopputuloksena syntyy työyhteisön kehitystä kuvaava nelikenttä.

Valmennus pitää sisällään: 

 1. Ensimmäinen valmennustapaaminen läsnätilaisuutena (4 h)
  • Uusien välineiden tarve työn murroksessa
  • Kehityskartan tausta ja idea
  • Kehityskarttaharjoitus
  • Oman tiimin kehityskarttatyöstön suunnittelu
 2. Sparraustapaamiset (osallistuja osallistuu vähintään yhteen 1 h sparraukseen)
 3. Kehityskartan tekeminen omassa tiimissä
 4. Toinen valmennustapaaminen oman tiimin kehityskarttatyöstön jälkeen (3,5 h)
  • Kokemusten jakaminen
  • Kehityskartasta jatkosuunnitelmiksi

Motiwelta saat organisaatioosi kehityskarttavalmennuksen, jossa esihenkilöt saavat käyttöönsä ja oppivat hyödyntämään kehityskarttaa omassa työssään. 

Motiwe järjestää ajoittain myös yleisiä kehityskarttavalmennuksia esihenkilöille ja johtajille. 

Lue lisää kehityskartasta blogista ja esimerkki Kansallisarkiston kehityskartan avulla toteutetusta osaamisen kehittämisen suunnitteluprosessista

Palveluiden tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tavoite- ja kehityskeskusteluissa tai esihenkilön ja työntekijän välisissä jatkuvissa keskusteluissa. Esiinnousseiden teemojen käsittelyä voidaan jatkaa tiimipalavereissa tai nostaa niitä toimintasuunnitelmaan.

Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen -palvelu sopii erittäin hyvin esimerkiksi tilanteeseen, jossa tiimiin on tullut uusi esihenkilö tai johtaja. Palvelun avulla johtaja ja tiimi pääsevät yhdessä nopeasti ja tehokkaasti kiinni toiminnan erityispiirteisiin ja kehityssuuntaan sekä nostamaan esiin tärkeimmät ratkaistavat ja edistettävät asiat.

Palveluiden rinnalla tai niiden jälkeen voidaan toteuttaa coachingia tai kehittävää työnohjausta joko yksilöille tai koko työyhteisölle.

Käännetään muutostilanne menestykseksi

Varaa maksuton 30 minuutin Teams-palaveri, jossa voimme käydä tilannettanne läpi ja suunnitella teille sopivaa ratkaisua. Ajan varaaminen ei velvoita mihinkään. Voit varata ajan varauskalenterista tai ottaa yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai tekstiviestillä.

Ajankohtaisia aiheita

Lue Motiwen blogista ajankohtaisia aiheita ja mielenkiintoisia teemoja!

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!