Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

motiwe.fi
Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Motiwe Oy
Y-tunnus: 3316864-3

Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marjo Heikkinen
+358 40 127 3734
marjo.heikkinen@motiwe.fi

Henkilörekisterin nimi
motiwe.fi asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Tietosuojaseloste päivitetty 13.8.2021.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Yrityksen asiakassuhteiden hoitamiseen.

Rekisteri on Yrityksen omaan käyttöön tarkoitettu rekisteri. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhteet tai muu asiallinen yhteys, asiakkaan antama lupa tai toimeksianto. Rekisterin tietoja käytetään asiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä markkinointiviestintää. Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yrityksen asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja on mm:

Yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
Asiakkuuden sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tuote- ja hintatiedot, palveluiden kuvaukset, asiakaspalautteet, toimitus- ja laskutustiedot sekä yhteydenotot.
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot) ja reklamaatiot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden hoitamiseen käytettävissä kanavissa kuten puhelimitse, sähköpostitse, verkkopalvelussa ja asiakastapaamisissa.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisteritietojen käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille palveluiden toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueenmaissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä luottamuksellisena, ja siihen pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat sitä työssään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Suojaamme rekisteriä tietoturvateknisin keinoin, ja käyttäjältä vaaditaan käyttäjätunnus sekä salasana. Lisäksi tietoverkko on suojattu palomuurilla, eikä niihin pääse käsiksi kuin ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytysaika ja rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä tietoja hänestä on kerätty, miten ne on kerätty ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Tiedot ilmoitetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja jos tarpeen, niin myös kirjallisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Oikeus vaatia tietoihin korjauksia
Rekisteröity voi pyytää korjausta tietoihinsa, jos tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli niiden avulla harjoitetaan rikollista toimintaa tai väärinkäyttää palveluita. Rekisteröidy tulee ottaa Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

Evästeet
Käytämme evästeitä sivustollamme. Eväste (keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka web-palvelimemme tallentaa selaimellesi. Tiedostoon tallennetuissa tiedoissa voi mm. olla tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Tekstitiedosto ei vahingoita tietokonettasi eikä se sisällä koodeja, joita voidaan käyttää koneellasi. Evästeiden tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoamme ja jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman relevanttia mainontaa. Evästeet voi estää selaimen asetuksista.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä alussa mainittuun yhteyshenkilön osoitteeseen. Henkilön on tarpeen vaatiessa tunnistauduttava luotettavalla tavalla.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta liiketoiminnan kehittymisen tai lainsäädännön muuttumisen takia. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.8.2021. Käyttämällä Yrityksen palveluita hyväksyt samalla tämän tietosuojaselosteen ja annat suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen tässä selosteessa mainituilla tavoilla.

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!