Motiwe
Motiwen avulla

muutoskestävyyttä ja menestystä

Motiwen nimestä voi lukea ajatuksen organisaatioiden ja työntekijöiden motiivien yhdistämisestä – yhdessä! Yrityksellä on aina jokin asiakkaiden tai yhteiskunnan tarpeesta nouseva tarkoitus tai motiivi olemassaololleen. Myös henkilöstöllä on omat kiinnostuksen kohteensa ja motiivinsa tehdä työtä, kokea se merkityksellisenä.

Motiwe tukee ja auttaa organisaatioita, jotta ne pystyisivät vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden haasteisiin tavalla, joka on myös henkilöstön näkökulmasta kestävää. Näin organisaatiot selviytyvät työn murroksessa ja niistä tulee myös tuottavampia sekä innovatiivisempia.

Motiwe ei tarjoa uutta tekemistä, vaan olemassa olevan jäsentämistä, karsimista ja fokusoimista. Kun muutos on suunniteltu ja kuvattu, se on vasta osa kokonaisuutta. Oleellista on, miten työkäytännöt uudistuvat. Oleellista on myös, miten työntekijät oppivat ja kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Tutkittua tietoa ja toimivia menetelmiä

Motiwen valmennus- ja kehittämismenetelmät sekä työkalut ovat tutkimukseen perustuvia, käytännön ongelmiin rakennettuja ja arjessa testattuja. Niiden kehittämisessä on hyödynnetty esimerkiksi toiminnan teoriaa, kehittävää työntutkimusta, oppimisteorioita, oppivan organisaation tutkimusta sekä kompleksisuusteorioita. Motiwe hyödyntää myös ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Muuttuvan työn moniottelija Marjo Heikkinen

Motiwen perustaja Marjo Heikkinen on työn muotoilija, muutostulkki ja myönteisen kehityksen vauhdittaja. Hän on sekä julkista että yksityistä sektoria monipuolisesti ymmärtävä työn kehittäjä, joka on toteuttanut lukuisia toiminnan kehittämishankkeita eri toimialoilla. Marjolla on runsaasti käytännöllistä ja tutkimukseen perustuvaa osaamista kehittämisprosessien läpiviemisestä.

Marjolla on usean vuoden kokemus työkykyjohtamiseen liittyvästä yhteistyöstä suurten suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Valtion työelämäpalveluissa hänen tehtävänään oli tukea virastojen uudistumiskykyä. Marjolla on kokemusta muun muassa julkishallinnosta ja kunnista, sote-, logistiikka-, rakennus-, vakuutus sekä matkailu- ja ravitsemusaloilta, koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä teollisudesta.

Marjon mielestä työelämää ei muuteta uusilla ismeillä, vaan tarvitaan enemmän työn tarkastelua ja ymmärtämistä. Tosielämän ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen kiinnostaa Marjoa.

Koulutukset:

  • Kasvatustieteen maisteri
  • Työnohjaaja (STOry)
  • Ammatillinen opettaja
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  • Tohtorikoulu (2 v., kehittämisen metodologia ja teoria)
  •  Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Valmentajana työn muotoilija Marjo Heikkinen

Tutustu Marjon aiempiin töihin

Muut työt

 

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!