Selkeyttä muutoksiin ja lähitulevaisuus näkyväksi kehityskartan avulla

Motiwe näe laaja kuva
Marjo Heikkinen

Marjo Heikkinen

Motiwe tarjoaa palveluja muuttuvan työelämän tarpeisiin, sekä suuntaa ja merkityksellisyyttä työhön!

Selkeyttä muutoksiin ja lähitulevaisuus näkyväksi kehityskartan avulla

Kehityskartta on tiimien, johtoryhmien ja esihenkilöiden työkalu, joka visualisoi yhteisen työn kokonaisuutta ja kehityssuuntaa. Se on työn jäsentämisen väline, jonka pohjalta

  • lähitulevaisuuden suunnitelmien tekeminen helpottuu
  • isot ja pienet asiat erottuvat toisistaan
  • eri suuntiin vetävät muutoksiin saadaan yhteistä ymmärrystä
  • tiimi tai johtoryhmä saa perspektiiviä siihen, mikä lähitulevaisuudessa on tärkeintä ja mistä asioista – tekemisistä, ajattelutavoista – voisi olla aika luopua.

Millaisissa tilanteissa kehityskartasta on hyötyä?

Kehityskartasta on apua, kun työssänne ja organisaatiossanne on muutoksia. Kun asiakastarpeenne tai palvelunne ovat muuttumassa. Kun on toteutettu organisaatiouudistus. Kun jokin keskeinen työtänne ohjaava periaate – kuten laki – muuttuu. Kun strategiaanne on uudistettu. Kun tietojärjestelmät muokkaavat työtänne uuteen asentoon. Usein nämä kaikki muutokset tapahtuvat tavalla tai toisella yhtä aikaa.

Työntekijät saattavat oireilla, olla tyytymättömiä, stressaantuneita tai väsyneitä. Työn mielekkyys ja merkityksellisyys voi olla hukassa. Kehityskartta auttaa teitä hahmottamaan, mistä muutoksissa on kaiken kaikkiaan kyse ja millaisia ratkaisuja se teiltä edellyttää. Työntekijät tekevät oivalluksia ja ymmärtävät paremmin omia tuntemuksiaan.

Arkisessa aherruksessa keskitymme huolehtimaan omien työtehtäviemme hoitamisesta, jolloin huomioimatta saattaa jäädä, mikä itse asiassa on työssä yhteistä koko tiimille. Iso kuva jää näkymättömiin. Jos jokainen vain optimoi omaa tonttiaan, syntyy usein ongelmia.

Miten kehityskartta tehdään?

Kartta on mahdollista tuottaa noin kolmen tunnin työpajassa. Jollei tiimi ole aivan pieni, jaetaan kartan työstämistä pienryhmien kesken. Kehityskarttatyöstöjä on toteutettu sekä läsnätoteutuksina että virtuaalisesti. Kartan työstön fasilitaattorina on hyvä olla työkalun osaaja. Karttaan sisältyy tietoa ja ajattelua, josta fasilitaattorilla on tärkeää olla ymmärrystä.

Monesti kartan työstöpajan jälkeen olisi hyvä sopia vielä yksi tapaaminen, jossa keskitytään kartalta nousevien asioiden, haasteiden ja ratkaistavien asioiden sekä kokeilujen suunnitteluun. Silloin työstö ei jää kesken, vaan sen pohjalta nousseet ajatukset saadaan hyötykäyttöön ja myös työyhteisön toiminta uudistuu.

Kehityskartta on hyödyllinen työkalu esimerkiksi kehityskeskusteluiden käymisessä. Karttatyöstö voi toimia tiimin kehityskeskusteluna, joka pohjustaa yksilökeskusteluita. Karttaan kannattaa palata säännöllisesti ja peilata arkisia tekemisiä siihen. Teemmekö edelleen oikeita asioita? Onko suuntamme edelleen sama vai kaipaako kartta ehkä päivitystä?

Mitä kehityskarttatyöstöstä syntyy?

Kehityskartta on nelikenttä, johon sijoitatte oman työnne sisältöjä. Alla on kehityskarttapohja kysymyksineen. Kehityskarttatyöstöstä syntyy kuva työnne kokonaisuudesta, keskeisistä piirteistä ja kehityssuunnasta. Saatte näkyväksi sen, mistä olette tulossa ja minne menossa. Karttaa voi olla tarpeen ensimmäisen työstön jälkeen vielä muokata tai kiteyttää. Usein nykyiselle toimintamallille ja uudelle toimintamallille annetaan nimet, jolloin niistä on jatkossa helppo puhua siten, että kaikki osallistujat tietävät, mistä puhutaan.

Olen valmentanut muun muassa valtiolle lähes 50 kehityskarttaosaajaa. Valmennukseen sisältyy kehityskartan kokeileminen omassa organisaatiossa ja kokemusten reflektointi muiden osallistujien kanssa. Hyvin usein valmennettavat saavat kehityskartasta palautetta, että se tuo näkyväksi yhteistä työtä, josta ei ole samalla tavoin aiemmin totuttu puhumaan. Hyvin usein karttatyöstö tuottaa myös innostusta ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Mihin kehityskartta pohjautuu?

Kehityskartan teoreettinen ja tutkimuksellinen pohja on kehittävässä työntutkimuksessa. Se on kehittäjä Heli Ahosen kiteyttämä työkalu, jonka pohjalla on useiden henkilöiden vuosikymmenien kehittämis- ja tutkimustyö. Olimme Helin kanssa yhtiökumppaneita Kehittämisyhtiö Toimiva Oy:ssä ja pääsin kehityskarttaa kokeilemaan jo heti sen alkumetreiltä lähtien. Voit lukea Helin ajatuksista lisää täältä.

Haluaisitteko tehdä tiimissänne tai johtoryhmässänne kehityskartan? Kiinnostaisiko kehityskarttaosaajien valmentaminen omaan organisaatioon? Autan teitä mielelläni, olethan yhteydessä.

Motiwe auttaa työpaikkoja selkeyttämään kehityksensä suuntaa sekä parantamaan työn sujuvuutta, uudistumista ja työhyvinvointia muuttuvassa työssä.

Motiwe tarjoaa kehittämishankkeita, työpajoja, valmennusta, analyyseja, työkaluja ja kokeilujen rakentamista.

Verkostoidutaan LinkedInissä!
Varaa suoraan verkosta 30 minuutin sparrausaika, ole yhteydessä Marjoon sähköpostitse tai puhelimitse, 040 127 3734!

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!