Työterveyslaitos: Kehityskarttavalmennus

Työterveyslaitos: Kehityskarttavalmennus

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Työterveyslaitoksen tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä ja yhteiskunnassa työurien pidentymisenä. 

Kehityskarttavalmennus tukena asiantuntijoiden kehittämishankkeissa

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita suomalaisessa työelämässä. Muuttuvassa ja kompleksisessa työelämässä on tarve kehittämisen menetelmille, joiden avulla jäsennetään ja luodaan yhteistä käsitystä työstä ja sen kehityksestä. Työterveyslaitos halusi tukea asiantuntijoidensa työtä tarjoamalla kehityskarttamenetelmän valmennusta sekä lisätä kehityskarttojen hyödyntämisen vaikuttavuutta. Kehityskartta on väline, jonka avulla voidaan tukea työyhteisöä luomaan yhteistä kuvaa työn muutoksesta, oppimaan ja kehittämään omaa työtään.

Motiwe toteutti Työterveyslaitoksen asiantuntijoille kehityskarttavalmennuksen yhteistyössä Futuricen kanssa. Osallistujat opettelivat käyttämään yhteisöllistä kehityskarttamenetelmää toiminnan kehityksen hahmottamisessa. Karttaa jo aiemmin työssään hyödyntäneet syvensivät osaamistaan kehityskartasta ja sen sovellusmahdollisuuksista. Lisäksi osallistujat saivat ymmärryksen kehityskartan taustalla olevasta viitekehyksestä ja ajattelusta.

Osallistujien palautteita valmennuksesta

”Marjo on erittäin asiantunteva ja innostava kouluttaja – sain hyödyllisiä oppeja, joiden avulla onnistun kehittämistyön ohjauksessa.”

”Koulutus auttoi kirkastamaan kehityskartan hyödyntämisessä keskeiset asiat. Käytännön esimerkit ja etenkin mahdollisuus omien kehityskarttakokeilujen yhteiseen reflektointiin syvensivät oppimista. Kiitos!”

 ”Oikein hyvä koulutus, lisäsi ymmärrystä työskentelystä ja innosti jatkossakin kehityskartan käyttämiseen. Kiitos paljon.”

Motiwe auttaa työpaikkoja selkeyttämään kehityksensä suuntaa sekä parantamaan työn sujuvuutta, uudistumista ja työhyvinvointia muuttuvassa työssä.

Motiwe tarjoaa kehittämishankkeita, työpajoja, valmennusta, analyyseja, työkaluja ja kokeilujen rakentamista.

Verkostoidutaan LinkedInissä!
Varaa suoraan verkosta 30 minuutin sparrausaika, ole yhteydessä Marjoon sähköpostitse tai puhelimitse, 040 127 3734!

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!