Palvelut
Kriittisen osaamisen ja oppimisen kehittäminen

Motiwe

Kriittisen osaamisen ja oppimisen kehittäminen

Organisaation uudistumista ja kehitystä ei tapahdu ilman oppimista. Onkin oleellista tunnistaa, mitkä ovat juuri nyt keskeisimpiä oppimisen sisältöjä ja toimivimpia oppimisen tapoja.

Rajallisten resurssien vuoksi oppimisen on kohdistuttava sellaisiin asioihin, joita tarvitaan työhön liittyvien asioiden ratkaisemiseen. Oppimista ja työtä ei nykytyössä enää pysty erottamaan toisistaan.

Silloin kun oppimista tarvittaisiin kaikkein kipeimmin on siihen usein aiempaa vähemmän aikaa ja resurssit tiukilla. Kurssit, koulutukset ja verkko-oppiminen tarjoavat osittaisia ratkaisuja osaamistarpeisiin, mutta ne eivät kykene ratkaisemaan työyhteisöjen arjen kysymyksiä ja tilanteita. Myös yksittäisen työntekijän oppiminen ja ammatillinen kehitys saattaa edetä eri tahtia kehittyvän työn kanssa.

Otetaan työntekijät mukaan määrittämään oppimisen tarpeitaan sekä kohteitaan, ja rakennetaan oppivaa työkulttuuria. Yhdistetään strategiasta ja työyhteisöstä nousevat oppimisen tarpeenne.

Palvelu voi olla vaikkapa kehittämispäivänne yhteydessä toteutettava muutaman tunnin valmennus, kehittämispaja tai pidempi teille räätälöity kehittämisprosessi. Voimme myös painottaa teemoja tarpeenne mukaan.

Kriittisen osaamisen ja oppimisen kehittäminen -palveluissa hyödynnetään juuri teidän oppimisen tarpeitanne jäsentäviä, tutkimukseen perustuvia ja käytännössä koeteltuja työkaluja.

Kriittisen osaamisen ja oppimisen kehittäminen -palveluita:

Tarve

 • Työ muuttuu nopeasti ja osaamisen kehittäminen ei pysy perässä.
 • Koulutukset ja valmennukset eivät pysty vastaamaan työyhteisön osaamistarpeisiin.
 • Työtä on tarpeen jatkuvasti uudistaa, ja yhteisestä oppimisesta halutaan tehdä osa työtä.

Tavoitteet ja toteutus

 • Työyhteisö saa kokonaiskuvan ja visualisoinnin työnsä kehityssuunnasta ja siihen liittyvistä osaamisen ja oppimisen sisällöistä. 
 • Syntyy osaamisen- ja oppimisen kehittämissuunnitelma ja sovitusti myös oppimiskulttuuria eteenpäin vieviä kokeiluja.
 • Työyhteisön motivaatio ja yhteistyö kehittyvät ja työyhteisö aktivoituu uudistamaan toimintaansa. 
 • Sisällöt: Millaisia sisältöjä ja tekemisiä tulisi lähitulevaisuudessa ottaa haltuun? Minkä asioiden oppimista se edellyttää? Miten voisimme kehittää oppimisen tapojamme tehokkaammiksi?
 • 2 kehittämispajaa, á 3,5-4 h 

Lataa tästä Oppiva-esite!

Lue THL:n asiakastarina!

Tarve

 • Työntekijöiden toimenkuvat ovat muutoksessa. 
 • Työssä on paljon uutta opittavaa, ja halutaan, että työntekijät pysyvät mukana. 
 • Halutaan parantaa työntekijöiden pysyvyyttä lisäämällä merkityksellisyyttä.

Tavoitteet ja toteutus

 • Työyhteisö ja työntekijät kirkastavat kuvaa työidentiteetistään ja työnsä merkityksellisyydestä.
 • Innostuvassa yhdistyy sekä työntekijöiden henkilökohtainen ja työyhteisön yhteinen prosessi.
 • Mihin suuntaan työidentiteettimme on muuttumassa? Mikä työssä kiinnostaa? Miten jaamme ja organisoimme työt kaikkia innostavasti? Miten lisäämme merkityksellisyyttä työhön?
 • Innostuvan pohjalle kannattaa tehdä Suuntaava-palvelu eli laatia kehityskartta, mutta sen voi toteuttaa myös erillisenä kehittämispajana.
 • 3-4 h kehittämispaja

Tarve

 • Johtajalle tai työntekijälle, jonka toimenkuva on muutoksessa. 
 • Työssä on paljon uutta opittavaa, ja halutaan henkilön pysyvän mukana muutoksessa.
 • Halutaan lisätä työn merkityksellisyyden kokemusta.

Tavoitteet ja toteutus

 • Yksilövalmennukseen osallistuja saa kuvan ammatillisesta kehityksestään ja itselleen merkityksellisten asioiden muuttumisesta työuran aikana.
 • Osallistuja kirkastaa työidentiteettiään, tunnistaa paremmin tilanteensa ja pystyy löytämään merkityksellisyyttä parantavia oivalluksia sekä ratkaisuja ja ideoita nykytyön haasteisiin.
 • 3 x 1-1,5 h yksilökeskustelu

Lataa tästä Innostuva-yksilövalmennus -esite!

 • Arviointipajaa suositellaan 2-4 kk:n päähän Oppiva- ja Innostuva-palveluista.
 • Arviointipajassa reflektoidaan ja arvioidaan toteutettujen ratkaisujen ja kokeilujen toteutumista.
 • 2-4 tunnin kehittämispaja
 • Esihenkilöt saavat tietoa, ratkaisuja ja työkaluja oppimisen johtamiseensa.
 • Esihenkilöt saavat kokemuksen esimerkiksi Oppiva- ja Innostuva-työkalujen käyttämisestä oman työnsä jäsentämisessä ja suunnittelussa
 • Esihenkilöt tekevät suunnitelman työkalujen hyödyntämisestä esihenkilötyössä (esimerkiksi kehityskeskusteluikssa ja tiimin palavereissa), kokeilevat niitä. Lopuksi työkalukokemuksia reflektoidaan ja arvioidaan.  
 • Kesto räätälöidään tarpeenne mukaan

Prosessia voidaan jatkaa työyhteisön tai yksilöiden coachingilla tai kehittävällä työnohjauksella.

Palaute yksilövalmennuksesta

“Osallistuin Marjon kolmen tapaamiskerran yksilövalmennukseen, missä sanoitimme ja jäsensimme ammatillista kehittymistäni ja kuvasimme työni kohteita ja tekemisiä mm. kiinnostusten mukaan. Löysimme ratkaisuja nykytyön haasteisiin ja sain kirkkaampaa suuntaa omalle urapolulleni. Ymmärrän nyt myös paremmin, mitä minun tulisi oppia lisää, jotta omasta työstäni tulisi vieläkin merkityksellisempää.

Marjolla on erittäin ammattimainen ja positiivisesti erottuva ote uranäkymähaasteiden käsittelyyn ja ratkaisemiseksi. Voin hyödyntää käyttämiäni välineitä myös omien tiimiläisteni kanssa esimerkiksi osana tavoite- ja kehityskeskusteluja taikka jatkuvia, säännöllisiä one to one -keskusteluja.”

Henkilöstöpäällikkö

Rakennetaan yhdessä oppiva organisaatio

Varaa maksuton 30 minuutin Teams-tapaaminen, jossa voimme käydä tilannettanne läpi ja yhdessä pohtia teille sopivaa ratkaisuprosessia. Ajan varaaminen ei velvoita mihinkään. Voit varata ajan varauskalenterista tai ottaa yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai tekstiviestillä.

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!