Palvelut

Motiwe – ketterä ja tehokas

Palvelut kehittyvän työelämän tarpeisiin

 • Motiwe tarjoaa palveluita kehittyvien, hyvinvoivien ja oppivien työyhteisöjen rakentamiseen.
 • Motiwe auttaa organisaatiotasi menestymään tukemalla uudistumistanne.
 • Motiwen toteuttamat palvelut hyödyntävät suoraan teidän työtänne. 
 • Motiwe auttaa olemassa olevan jäsentämisessä, karsimisessa ja fokusoimisessa. Syntyy oivalluksia ja uusia toimintatapoja.
 • Motiwen tuella työnne sujuvoituu ja kehittyy käytännössä.

Palvelut ovat osallistavia prosesseja. Ne voidaan toteuttaa yksittäisinä valmennuksina, kehittämispajoina, kehittämispäivinä tai pidempänä kehityshankkeena. Jo yhdelläkin Motiwen työpajalla saadaan aikaan uutta ajattelua, näkymää työhön ja muutosta toimintaan. Motiwe tarjoaa myös työnohjausta ja coachingia.

Palveluiden toteutus onnistuu sekä lähityöskentelynä että etänä tai näiden yhdistelmänä. Alustoina Motiwella on käytössään esimerkiksi LearnWorlds ja Howspace.

Motiwe tekee yhteistyötä asiantuntevien ja osaavien kumppaneidensa kanssa. Motiwe on mukana Humapin tiimissä. Humap on kumppanisi käänteentekevän työelämän muutoksen rakentamisessa – Reimagining Work.

Tehdään näkymättömästä näkyvää, ja uudistetaan työtänne yhdessä!

Palvelukokonaisuuksia

Motiwe tarjoaa ratkaisuja kolmesta näkökulmasta:

Suuntaa ja sujuvuutta muutokseen – selkeyttä epävarmana aikana

Auta työntekijöitä säilyttämään ohjat oman työnsä parhaina asiantuntijoina silloinkin, kun työ muuttuu tai sitä on tehostettava.

Luodaan teille yhteinen kuva työnne kehityssuunnasta ja keskeisistä piirteistä. Kehitetään arkeanne tehokkaampaan ja merkityksellisempään suuntaan.

Työhyvinvointia työstä

Mistä organisaationne työhyvinvointi- ja työkykyongelmat sekä ammatilliset jumit syntyvät? Mihin kannattaisi tarttua sekä työyhteisön että yksilöiden tasolla?

Paikannetaan yhdessä keskeiset työkyvyn haasteisiin vaikuttavat asiat sekä ratkaisut tilanteen parantamiseksi.

Kriittisen osaamisen ja oppimisen kehittäminen

Organisaatioissa on jatkuvaa tarvetta uuden oppimiselle. Osaamistarpeita ei pysty kukaan ulkopuolelta määrittämään.

Otetaan työntekijät mukaan määrittämään oppimisen tarpeitaan sekä kohteitaan ja rakennetaan oppivaa työkulttuuria.

Työkaluja, tilannekuvaa ja kokeiluja käytännön työhön

Työskentelyssä käytetään osallistujien olemassa olevaa työtä jäsentäviä työkaluja. Eli se ei ole irrallista työarjesta. Kun nykytilanteeseen saadaan selkeyttä, uusia ratkaisuja ja muutoksia – esimerkiksi työskentely- ja palaverikäytäntöjä – lähdetään kokelemaan käytännössä.  Motiwe voi toteuttaa kanssanne myös arviointipajan, jossa kokeiltujen käytäntöön vieminen voidaan varmistaa ja ottaa kokeiluista kaikki opit talteen.

Usein osallistujat oppivat näkemään oman roolinsa osana kehittyvää kokonaisuutta, mikä parantaa kokemusta työn mielekkyydestä. Työstä opitaan puhumaan yhdessä, mikä lisää psykologisen turvallisuuden kokemusta. Usein myös johto ja HR saavat uutta näkymää organisaationsa tilanteeseen.

Palveluprosessia voidaan tukea tai jatkaa kehittävällä työnohjauksella, joka vahvistaa tulosten käytäntöön vientiä ja pysyvyyttä sekä mahdollistaa tiimin erityiskysymysten käsittelyn.

Motiwe tarjoaa

 • Kehittämis- ja muutospajoja sekä valmennusta työyhteisöille, esihenkilöille ja johtoryhmille
 • Ammatillista kehitystä ja työhyvinvointia edistävää yksilövalmennusta
 • Organisaation ja työkulttuurin kehittämishankkeita
 • Työhyvinvointihankkeita
 • Oppivan työkulttuurin ja toimintatapojen kehittämistä
 • Tilanneanalyyseja, muun muassa työkykyhaasteiden syntyprosessien selvittämiseksi (näkökulmana työyhteisön toiminta).
 • Työntekijöiden, esihenkilöiden, johdon ja asiakkaiden haastatteluita eri näkökulmien esiin saamiseksi ja ymmärryksen syventämiseksi
 • Kehittävää työnohjausta
 • Coachingia
 • Tukea ja työkaluja HR-työhön ja johtamiseen

“Saimme valmennuksesta hyviä työkaluja kehittämistyöhön ja paljon käytännön ohjeita. Valmennuksessa näkyi Marjon henkilöstön ja organisaation kehittämisen monipuolinen ja syvä osaaminen ja hänen kykynsä mukauttaa työvälineitä erilaisiin ympäristöihin ja nostaa esille oleellisia kysymyksiä. Pidän Marjon sparraavasta työotteesta!”
Päivi Kiviniemi

 

Varaa maksuton aika tai pyydä tarjous

Varaa maksuton 30 minuutin Teams-tapaaminen, jossa voimme käydä tilannettanne läpi ja yhdessä pohtia teille sopivaa ratkaisuprosessia. Ajan varaaminen ei velvoita mihinkään. Voit varata ajan varauskalenterista tai ottaa yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai tekstiviestillä.

Tilaa uutiskirje!

Haluatko saada sähköpostiisi Motiwen ajatuksia suomalaisesta työelämästä ja sen kehittämisestä? Tilaa uutiskirje!